Regulamin

I. Organizator Promocji

Promocja „eKONTO z prezentem” zwana dalej Promocją, organizowana jest przez oficjalnego Partnera mBanku oraz operatora serwisu internetowego KEPO.PL™, zwanego dalej „Organizatorem”.

II. Czas trwania Promocji

Promocja rozpoczyna się w dniu 1 lipca 2013 r. i trwa do odwołania.

III. Uczestnictwo w Promocji

Promocja przeznaczona jest dla nowych Klientów mBanku, będących osobami fizycznymi, które:

 • a) są posiadaczami rachunku eKONTO w mBanku otwartego nie wcześniej niż 1 lipca 2013 r. pod adresem
  http://konto.kepo.pl/otworz-konto
 • b) mają ukończone 18 lat
 • c) mają pełną zdolność do czynności prawnych
 • d) zarejestrują się pod adresem http://konto.kepo.pl/odbierz-prezent jako uczestnicy promocji i potwierdzą w niej udział poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego otrzymanego w wiadomości zwrotnej.

IV. Zasady Promocji

W ramach Promocji Organizator przyśle wybrany produkt z dostępnych pod adresem http://konto.kepo.pl/prezenty każdemu jej Uczestnikowi, który spełni warunki określone w punkcie III i w okresie 120 dni od dnia złożenia wniosku na jego rachunku zostanie zanotowane saldo utrzymywane na koncie przez minimum jeden pełen (24 godz.) dzień roboczy w wysokości co najmniej 200 zł.

V. Odbiór nagród

Organizator Promocji zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczyć nagrody, o których mowa w pkt. IV drogą pocztową/kurierem na adresy podane podczas rejestracji w Promocji przez Uczestników w terminie 2 dni roboczych od daty dostarczenia przez mBank potwierdzenia spełnienia warunku opisanego w punkcie IV do Organizatora.

VI. Postanowienia końcowe

 • Nagrody mogą w rzeczywistości nieznacznie różnić się od prezentowanych przez Organizatora.
 • Dokument niniejszy jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.
 • Wszelką korespondencję do Organizatora należy kierować przez formularz kontaktowy pod adresem http://www.kepo.pl/kontakt
 • Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem http://konto.kepo.pl/regulamin
 • Organizator zastrzega sobie prawo do:
 • a) wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie bez podania przyczyny
 • b) zakończenia Promocji bez uprzedzenia

Zmiana Regulaminu lub zakończenie Promocji przez Organizatora nie wymaga uzasadnienia i nie spowodują utraty przez Uczestników praw nabytych przed zmianą Regulaminu lub zakończeniem Promocji.